11 may. 2016

Cartas a... MANUEL MARÍA


Para celebrar o próximo Día das Letras Galegas, o Departamento de Dinamización Lingüística e o de Lingua e literatura galega xunto coa Biblioteca convocan o seu II Concurso de Cartas a... MANUEL MARÍA co obxectivo de fomentar o aprecio e o coñecemento deste escritor.

PARTIPANTES
Todo o alumnado matriculado no Centro.


TEMA E IDIOMA
O escritor Manuel María.
Valorarase o respecto ao estilo epistolar, a adecuación a algúns datos biográficos e históricos relativos ao literato, a capacidade creativa e ficcional, o ton afectivo... *
Ha de estar redactada en lingua galega.


MODO DE ENTREGA
As persoas participantes deberán entregar a carta inédita na biblioteca ou no correo electrónico: lerunmardecontos@gmail.com
FORMATO
A extensión máxima é de 200 palabras, e ha de ter forma de carta ou epístola.

PRAZO
O prazo para participa finalizará o venres, 27 DE MAIO no recreo.

FALLO DO CONCURSO
O fallo do xurado anunciarase en torno o venres, 10 de xuño, na Biblioteca do centro. Farase público a través do Club de Lectura e o facebook da Biblioteca.

PREMIOS
Estableceranse 6 premios, tendo en conta o nivel do alumnado (1º ciclo ESO e FPB, 2º Ciclo ESO, Bacharelato e Ciclos).

Os autores das cartas ganadoras recibirán, ao final de curso, ademais do premio, un diploma. Todas as cartas seleccionadas serán publicadas no blog do Club de lectura do centro e expostas na biblioteca.

* A Biblioteca  e o profesorado de galego dispoñen de materiais bibliográficos sobre Manuel María para consulta.

Xa se nos fai longa a espera polas vosas misivas!!!


No hay comentarios:

Publicar un comentario